Babels hus" är en roman av P.C. Jersild som skildrar livet på ett stort, kaotiskt sjukhus med en satirisk blick.