Nyheter

Kamerabevakning är ett effektivt sätt för företag att förebygga inbrott och annan brottslighet som riktar sig mot deras fastigheter. Faktum är också att det finns goda skäl för företagare att överväga denna typ av investeringar. Utsattheten och otryggheten har nämligen ökat på senare år, i takt med att mängden brott mot företag också har ökat.

Branschorganisationen Företagarna presenterade tidigare i år en rapport vid namn ‘Brott mot företagare 2021’. Rapporten visar att företags utsatthet och otrygghet har ökat under de senaste åren. Andelen företagare som då de tillfrågats anger sig uppleva en otrygghet har ökat till 51 procent från 41 procent. Detta bland annat till följd av en låg polisnärvaro.

Även andelen företagare som faktiskt har blivit utsatta för brott har ökat. Sedan 2017 har andelen ökat till 36 procent från 30 procent. När det kommer till företag som har anställda har faktiskt vartannat företag utsatts för brottslighet. Detta enligt Företagarnas rapport. Därför bör de brott som riktar sig mot företag samt mot de personer som driver dessa tas på stort allvar. För i slutändan resulterar brottsligheten i såväl stora ekonomiska kostnader som i ett stort mänskligt lidande.

Känner du som företagare en otrygghet inför det faktum att brottsligheten mot företag ökar? Om så är fallet bör du överväga att investera i kamerabevakning för att motverka denna typ av brott!

Fördelarna med kamerabevakning för företag

Genom att investera i kameraövervakning kan du stärka ditt företags säkerhet på flera sätt:

  • Denna typ av bevakning kan minska risken för våld, hot och bränder.
  • Inspelningar från kameraövervakningen kan användas som bevisning men också för att identifiera gärningsmän samt för att kartlägga brottslighet.
  • System för kamerabevakning har visat sig kunna motverka stöld, skadegörelse och inbrott.
  • Dagens moderna system med övervakningskameror är ofta uppkopplade dygnet runt till en larmcentral.

Så oavsett om du driver en butiksverksamhet, en restaurang bar eller café, ett bygg- eller industriföretag eller liknande gör du bäst i att se över säkerheten. Faktum är att alla företag kan utsättas för inbrott och annan typ av brottslighet. Detta gäller även om du driver en lantbruksverksamhet eller en kontorsverksamhet.

Nyheter

Hur kan man bidra till en bättre värld, hur kan man göra för att skapa en bättre miljö, minska utsläpp och minska det stora klimathot som härjar i världen idag? Det är några av frågorna som skribenterna på en byggblogg med miljön i fokus ställer – kanske både till sig själva och till sina läsare. Just denna blogg heter miljoteknik.nu och drivs av två personer med erfarenhet inom både bygg och miljö. Tillsammans skapar dom en blogg om just det.

Syftet med byggblogg

Denna byggblogg med miljön i fokus har ett ganska tydligt syfte – även fast det inte finns skrivet rakt ut någonstans. Skribenterna på bloggen har som sagt erfarenhet av byggbranschen och el, – och energibranschen och som läsare av bloggen är det tydligt att man vill förmedla kunskap, tips och idéer som kan bidra till en mer hållbar miljö och värld.

Bloggen innehåller både fakta och egna åsikter. Texterna är lättlästa och kanske är en del av syftet att läsarna ska få sig en liten tankeställare.

Så kan innehållet på en byggblogg med miljön i fokus se ut

Alla kan ha nytta av att dra sitt stå till stacken när det gäller miljö – och alla kan ha nytta av att läsa en byggblogg med miljön i fokus. Vad kan man då lära sig? Just denna byggblogg skriver om en rad olika saker – som givetvis har med dessa två ämnen att göra.

  • Byggtips – Att en blogg med miljön i fokus bjuder på ett och annat byggtips kan man ana redan av namnet. På första sidan kan man scrolla bland inlägg av olika typer – men bland annat sådana som innehåller olika byggtips – till exempel om dränering och fönsterbyten. Det finns även en helt egen kategori där man skriver om ”framtidens byggmaterial”, i det här fallet trä, och flera olika argument till den åsikten.
  • Om energi – En annan egen kategori på denna byggblogg med miljön i fokus heter ”grön energi” och här kan läsaren lära sig mer om vad begreppet egentligen innebär men också vilka fördelar som finns. Här kan man även få tips på hur man kan göra för att minska sin elförbrukning, och på så vis bidra till en bättre miljö.
Juridik

Det finns många inriktningar inom juristyrket att välja mellan. Advokat är en vanlig karriärväg, medan andra väljer att bli åklagare eller siktar på att slutligen bli domare. Andra väljer att jobba på fristående byråer och kanske nischa sig inom ett speciellt område. Det skulle till exempel kunna vara familjerätt, socialrätt eller brottmål. Här kan du läsa mer om olika inriktningar inom juristyrket.

Advokat

Relativt många som tagit juristexamen väljer att bli advokater. För det, krävs att man antas som medlem av Advokatsamfundet. Att kalla sig advokat utan att vara medlem i samfundet är faktiskt ett brott mot lagen, eftersom det är en skyddad titel. Samma kan inte sägas om jurist, som alla kan kalla sig utan att det nödvändigtvis skulle utgöra ett lagbrott. Som referens kan sägas att journalist inte heller är en skyddad titel.

För att kunna bli antagen som medlem av Advokatsamfundet ställs en rad olika krav. Förutom att man har utbildningen som krävs, behöver man till exempel också ha tre års erfarenhet av juridiskt arbete och anses som redbar och lämplig för advokatyrket i övrigt.

Andra inriktningar inom juristyrket

Advokater nämns ovan under egen rubrik, eftersom det är ett av de vanligaste bland inriktningar inom juristyrket. Nedan nämns andra:

  • Åklagare. Som åklagare arbetar man med brott. De tre huvuduppgifterna är att tillsammans med polisen utreda brottet, besluta om åtal ska ske eller inte samt uppträda inför domstol. Som åklagare är man i grunden jurist och behöver ha tagit en juristexamen, genomgått notarietjänstgöring vid förvaltningsrätt eller tingsrätt för att kunna ansöka till Åklagarmyndighetens aspirantutbildning.
  • Som kronofogde är man en statlig anställd tjänsteman hos Kronofogden. Myndighetens uppgift är att se till att privatpersoner och företag betalar sina skulder. Som jurist på en kronofogdemyndighet arbetar man oftast inte operativt. Istället handlar det om att vara ett juridiskt stöd till myndigheten, till exempel genom att bistå med information och att hantera överklaganden. Förutom juristexamen krävs att man är notariemeriterad och att man har genomgått internutbildningen, som tar ungefär ett och ett halvt år.
  • För att bli domare krävs gedigen erfarenhet som jurist. Juristexamen tar ungefär 4,5 år att få, därefter krävs arbete ett antal år som assessor. Ofta tar det längre tid än tio år att få en domaranställning. Domare arbetar självständigt inom många olika rättsområden och har ett stort ansvar.

Det finns även ytterligare inriktningar inom juristyrket – detta är däremot de största kategorierna.

Nyheter

Den där plastkassen som du packar ner dina matvaror i kommer snart att bli betydligt dyrare. Från och med den fösta mars så förväntas priset på plastkassar höjs i affären, det föreslår regeringen.

EU-länderna, där Sverige ingår, är överens om att minska förpackningsavfall och där ingår alltså plastkassen som du hittar vid kassan i matbutiken. Regeringen föreslår att börja med att beskatta bärkassar av plast vilket innebär att priset på plastkassar höjs drastiskt, tre kronor dyrare ska en plastpåse i affären bli. Detta betyder att vissa plastkassar kan kosta hela sju kronor i butiken. De mindre så kallade fryspåsarna beskattas också med 30 öre per påse. Detta är en så kallad punktskatt som förväntas resultera i minskad plastförbrukning och minskad nedskräpning. Kassar som är gjorda för att användas under en längre period ska inte beskattas enligt ett pressmeddelande från Riksdagen. Den nya skatten införs från och med den första mars 2020. Två partier står inte bakom förslaget, nämligen Sverigedemokraterna och Moderaterna. De menar att en punktskatt på plastkassar kommer att slå mot framförallt barnfamiljer och att det inte kommer att lösa problemet med nedskräpning.

Nyheter

Allmänna arvsfonden får arv från omkring 600 personer per år. Under 2018 fanns det nästan 8 miljarder i fonden. Pengarna går till välgörande ändamål.

1928 inrättades allmänna arvsfonden och då fick inte längre kusiner ärva. Personer som har rätt till ett arv delas in i så kallade arvsklasser. Enligt dagens regler ärver barn och barnbarn och sedan föräldrar, syskon eller syskonbarn. Om dessa inte finns så ärver mor- och farföräldrar och deras barn, men som kusin kan du alltså inte ärva. Om det saknas juridiska arvingar så går alltså tillgångarna till allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden är en statlig organisation som delar ut pengar till välgörande ändamål. Under 2018 förvaltade fonden omkring 7,7 miljarder kronor och av dessa delades 663 miljoner ut till olika så kallade välgörande ändamål. Dessa pengar delades ut till projekt som stärker barn eller ungdomar, samt personer med funktionsnedsättning. Om man vill att ens kusin eller någon annan ska ärva ens tillgångar så måste man testamentera sina tillgångar till dessa personer. Du som inte vill att ditt arv ska utdelas enligt de normala arvsklasserna måste alltså upprätta ett testamente där du beskriver hur dina tillgångar ska fördelas.

Nyheter

Som första bank presenterade Swedbank sitt bokslut och resultat för fjärde kvartalet. Banken visar bättre siffror än vad analytikerna förutspått både när det gäller vinst och räntenetto. Ett åtgärdsprogram för penningtvätt kostar banken resurser under 2019 och det förväntas att vara i stort sett klart under 2020.

Fjärde kvartalet visar bättre siffror än väntat för Swedbank. Bokslutet visar att fjärde kvartalets vinst blev 5401 miljoner kronor, något som översteg analytikerna prognoser. Analytikerna hade väntat sig en vinst omkring 5113 miljoner kronor. Förra året var vinster för samma period något högre 5882 miljoner kronor. En annan siffra som är viktig i sammanhanget är räntenettot som landade på 6408 miljoner kronor. Det hade stigit från 6335 miljoner kronor och analytikerna hade räknat med 6553 miljoner kronor. Kostnaderna var framförallt förknippade med arbete mot penningtvätt efter penningtvättsaffären under 2019. Swedbank arbetar på ett åtgärdsprogram mot penningtvätt som ska vara klart under detta år. En annan sak som sätter press på Swedbank är bolånemarknaden. Vd Jens Henriksson säger att kreditförlusterna var högre på grund av ytterligare reserveringar på oljerelaterade problemengagemang. Utdelningen till aktieägarna sänktes som väntat från 14.20 till 8.80 kronor.

Nyheter

Energijätten E.ON vill ställa om till hundra procent förnybar och återvunnen energi till 2025.

Samhället behöver ställas om och vara mer hållbart för att vi ska klara klimatomställningen. På just energiområdet har det skett många förändringar till det bättre de senaste åren. Faktorer som har drivit på den utvecklingen är solceller, eltransportmedel samt lokalt producerad förnybar energi. Jan-Olof Jacke menar att hållbarhetsfrågorna ligger honom varmt om hjärtat. Han menar att det görs mycket arbete bland svenska företagare och vill gärna visa på goda exempel från svenskt näringsliv. För att klimatomställningen ska kunna ske måste näringslivet vara med på tåget menar Jan-Olof Jacke. Idag efterfrågar E.ON:s kunder förnybar energiproduktion och företaget måste vara med och bidra på det området. Arbetet med förnybar energi genomsyrar hela E.ON:S verksamhet. Det handlar både om hållbara energilösningar men även om samarbeten. Ett kraftvärmeverk ger ifrån sig processånga som kan användas i tillverkningen av etanol som används som drivmedel. Det gäller att utnyttja synergieffekter. Inom industrin finns många bi- eller restprodukter som energiföretag kan utnyttja. Förutom att dessa lösningar ger oss en bättre framtid så bidrar det även till tillväxt och innovation och en mängd samarbeten växer fram i och med dessa samarbeten.

Nyheter

Ordförande Fredrik Persson och vd för Svenskt näringsliv Jan-Olof Jacke menar att miljöbalken måste uppdateras om näringslivet ska leda omställningen. Från toppmötet i Davos kom meddelanden om att omställningen måste vara global och dessutom ske snabbt.

De närmsta åren måste finanssektorn förändras drastiskt. Deltagarna på Davos rankade klimat- och miljöomställningen som den femte viktigaste risken globalt. Ordförande för Svenskt näringsliv Fredrik Persson och vd för svenskt näringsliv Jan-Olof Jacke förväntar sig att näringslivet kommer att vara ledande i den omställning som krävs. Redan idag är svenska företag ledande inom den globala utvecklingen menar dem. Inom klimatteknik är Sverige redan idag mycket framstående. Men en uppdatering av miljöbalken krävs och politikerna måste ge näringslivet förutsättningar att lyckas menar Persson och Jacke. Om företag ska kunna starta och utveckla verksamhet i Sverige så behöver bland annat handläggningstiderna minska. Man behöver även bli bättre på att ta hand om resurser som redan finns genom att förändra synen på vad som är avfall och inte. Om vi ska kunna uppnå så kallad cirkulär ekonomi så måste företag få ta hand om de resurser som redan finns menar Persson och Jacke. De betonar att exporten är viktig och att näringslivet investerar tiotals miljarder varje år i innovation och utveckling.