Det finns många inriktningar inom juristyrket att välja mellan. Advokat är en vanlig karriärväg, medan andra väljer att bli åklagare eller siktar på att slutligen bli domare. Andra väljer att jobba på fristående byråer och kanske nischa sig inom ett speciellt område. Det skulle till exempel kunna vara familjerätt, socialrätt eller brottmål. Här kan du läsa mer om olika inriktningar inom juristyrket.

Advokat

Relativt många som tagit juristexamen väljer att bli advokater. För det, krävs att man antas som medlem av Advokatsamfundet. Att kalla sig advokat utan att vara medlem i samfundet är faktiskt ett brott mot lagen, eftersom det är en skyddad titel. Samma kan inte sägas om jurist, som alla kan kalla sig utan att det nödvändigtvis skulle utgöra ett lagbrott. Som referens kan sägas att journalist inte heller är en skyddad titel.

För att kunna bli antagen som medlem av Advokatsamfundet ställs en rad olika krav. Förutom att man har utbildningen som krävs, behöver man till exempel också ha tre års erfarenhet av juridiskt arbete och anses som redbar och lämplig för advokatyrket i övrigt.

Andra inriktningar inom juristyrket

Advokater nämns ovan under egen rubrik, eftersom det är ett av de vanligaste bland inriktningar inom juristyrket. Nedan nämns andra:

  • Åklagare. Som åklagare arbetar man med brott. De tre huvuduppgifterna är att tillsammans med polisen utreda brottet, besluta om åtal ska ske eller inte samt uppträda inför domstol. Som åklagare är man i grunden jurist och behöver ha tagit en juristexamen, genomgått notarietjänstgöring vid förvaltningsrätt eller tingsrätt för att kunna ansöka till Åklagarmyndighetens aspirantutbildning.
  • Som kronofogde är man en statlig anställd tjänsteman hos Kronofogden. Myndighetens uppgift är att se till att privatpersoner och företag betalar sina skulder. Som jurist på en kronofogdemyndighet arbetar man oftast inte operativt. Istället handlar det om att vara ett juridiskt stöd till myndigheten, till exempel genom att bistå med information och att hantera överklaganden. Förutom juristexamen krävs att man är notariemeriterad och att man har genomgått internutbildningen, som tar ungefär ett och ett halvt år.
  • För att bli domare krävs gedigen erfarenhet som jurist. Juristexamen tar ungefär 4,5 år att få, därefter krävs arbete ett antal år som assessor. Ofta tar det längre tid än tio år att få en domaranställning. Domare arbetar självständigt inom många olika rättsområden och har ett stort ansvar.

Det finns även ytterligare inriktningar inom juristyrket – detta är däremot de största kategorierna.