Världens Största Hus – En Titt på de Gigantiska Byggnaderna som Pryder Vår Planet

För att förstå vad som kvalificerar en byggnad som en av världens högsta, är det viktigt att klargöra vad som menas med termen ”byggnad”. Enligt den officiella definitionen räknas endast strukturer med regelbundna våningar som byggnader.

Detta innebär att tv-torn, brotorn, master och andra liknande strukturer inte inkluderas i listan över de högsta byggnaderna, trots att de kan vara extremt höga.

  • Definition av ”byggnad”
    • Endast strukturer med regelbundna våningar räknas
    • Tv-torn och andra liknande strukturer exkluderas
Byggnad Stad Höjd (m) Våningar Färdigställd
Burj Khalifa Dubai 828 163 2010
Shanghai Tower Shanghai 632 128 2015
Abraj Al-Bait Clock Tower Mekka 601 120 2012

Olika Metoder för att Mäta Höjd

Det finns flera sätt att mäta en byggnads höjd. Högsta punkten inkluderar allt från spiror till antenner och kan ge en byggnad extra höjd som sträcker sig långt över dess tak. Detta mått gynnar byggnader med spektakulära toppar, men ger inte en rättvis bild av byggnadens faktiska användbara utrymme.

Fullbordade Byggnader och ”Topping Out”

En byggnad anses vara med på listan över världens högsta antingen om den är helt färdigbyggd eller om den har nått sin fulla höjd, även känd som ”topping out”. Detta skede innebär att den högsta konstruktiva delen av byggnaden är på plats, även om det inre arbetet kanske inte är färdigt.

Avskaffad Kategori – Höjd till Taket

Tidigare användes en kategori som mätte byggnadens höjd till taket, vilket uteslöt spiror och andra toppkonstruktioner. Denna metod gynnade byggnader med en lägre eller icke-existerande spira. I november 2009 avskaffades dock denna kategori av Council on Tall Buildings and Urban Habitat och används inte längre i officiella sammanhang.

Arkitektoniska Spiror och deras Påverkan

Spiror ses ofta som en viktig del av en byggnads arkitektoniska identitet. De kan vara extremt höga, ibland över 100 meter, och tillför en distinkt silhuett till byggnaden. När man mäter till taket, ignorerar man dessa viktiga estetiska och designmässiga element. Läs mer om Hus på landet här.

Status för Byggprojekt

Det är viktigt att notera att byggnader som är under konstruktion och ännu inte har nått sin fulla höjd inte inkluderas i listan över världens högsta byggnader. För att vara med måste ett byggprojekt ha nått stadiet av topping out, vilket innebär att dess högsta punkt konstruktivt är färdigställd. För mer mer information besök ##domain##.

Symbolen för Under Konstruktion

I listan över världens högsta byggnader används en speciell symbol, ”*”, för att indikera att en byggnad är under konstruktion. Detta hjälper till att skilja mellan de byggnader som redan är en del av stadssiluetter runt om i världen och de som fortfarande är på väg att bli det.Burj Khalifa i Dubai, som sträcker sig 828 meter upp i skyn, är världens högsta byggnad och ett arkitektoniskt underverk.