Utvandrarnas hus – En portal till svensk migration

Utvandrarnas hus, beläget i Museiparken i Växjö, är en byggnad rik på historia och kulturell betydelse. Ritad av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen, öppnades museet år 1968 och har sedan dess genomgått flera utbyggnader, senast mellan 1998 och 1999.

Huset är en hyllning till de miljoner svenskar som lämnade sitt hemland för att söka ett nytt liv i Nordamerika och andra delar av världen under 1800- och 1900-talet.Dess arkitektur reflekterar en blandning av traditionellt svenskt och modern design, vilket gör det till en symbol för både det förflutna och framtiden.

 • Historisk bakgrund
  • Grundat: 1968
  • Plats: Växjö, Sverige
 • Arkitektur
  • Arkitekt: Bent Jörgen Jörgensen
  • Stil: Blandning av traditionell svensk och modern design
 • Utbyggnader
  • Senaste stora renovering: 1998-1999
År Händelse
1968 Utvandrarnas hus invigs
1998-1999 Senaste större utbyggnaden

Arkiv och släktforskningsresurser

Inom Utvandrarnas hus finns ett omfattande arkiv som innehåller både original och kopior av amerikabrev, dagböcker, och fotografier som skildrar livet för de som utvandrade. Dessutom erbjuder ett mikrofilmsarkiv tillgång till husförhörs- och andra kyrkoböcker, vilket är en ovärderlig resurs för släktforskare. Här kan besökare finna information om miljontals svenskättlingar i Amerika, vilket gör det till en central punkt för de som vill utforska sin familjehistoria.

Integration i Kulturparken Småland

Kulturparken Småland blev den nya förvaltaren av Utvandrarnas hus år 2015, vilket markerade en ny era för institutionen. Tidigare var det Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet som hade hand om verksamheten, med målet att bevara och samla in material relaterat till den stora svenska utvandringen till USA och Kanada mellan åren 1846–1930. Denna integration har bidragit till en ökad samordning av kulturella aktiviteter och bevarandet av det svenska emigrationsarvet.

Utställningar och Vilhelm Mobergs arv

Utvandrarnas hus är hem för både permanenta och tillfälliga utställningar. En av de mest framträdande är ”Det nya landet – drömmen om Amerika”, som ger besökarna en inblick i utvandringens olika skeden och livet i såväl Sverige som Amerika under denna tid. Ett särskilt rum är dedikerat till Vilhelm Mobergs författarskap, där besökare kan se fotografier, originalmanuskript och föremål relaterade till hans berömda Utvandrarromaner.
Utvandrarnas hus i Växjö är ett museum tillägnat historien om svenska emigranter som sökte ett nytt liv i Nordamerika.

Forskning och tillgängliga resurser

Vid sidan av att vara ett museum, är Utvandrarnas hus också en plats för forskning. Forskarsalen erbjuder tillgång till ett brett spektrum av källmaterial från emigrationen till Amerika och Kanada, inklusive ett specialbibliotek och digitala databaser. Forskare och allmänheten kan boka tid för att använda dessa resurser, vilket gör Utvandrarnas hus till en viktig institution för akademiskt arbete inom migrationsstudier.
Denna artikel är även relevant för ämnet Bygg hus.

Statyn Oskar och Kristina

En av de mest slående verken i Utvandrarnas hus är statyn ”Oskar och Kristina” av konstnären Axel Olsson. Denna skulptur symboliserar de många par som tillsammans tog det svåra beslutet att lämna Sverige i hopp om ett bättre liv. Statyn står som en påminnelse om de personliga och emotionella aspekterna av utvandringen.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Pippi hus.

Globala migrationssamlingar

Även om fokus ligger på den svenska utvandringen till Nordamerika, innehåller Utvandrarnas hus även material om utvandring till andra destinationer såsom Australien, Nya Zeeland, Sydamerika och andra regioner. Denna globala samling ger en mer heltäckande bild av det svenska migreringsmönstret och dess påverkan över hela världen.