Nyheter

Ugl utbildningar genomförs över hela Sverige och är en av de mest uppskattade och eftertraktade ledarskapsutbildningarna. Lär dig mer ugl utbildningar – på två minuter.

Utveckling av Grupp och Ledare

Målet med Ugl (Utbildning av Grupp och Ledare) är att förstå hur du agerar och reagerar i en grupp. Utöver detta hur andra agerar och reagerar. Att förstå gruppdynamiken och varför olika saker händer är grunden för att kunna leda gruppen framåt. Det är därmed en ledarskapsutbildning som grundas i vetenskapliga studier i hur människor agerar i olika situationer.

 • Hur uppstår konflikter i grupper?
 • Vilka faktorer avgör om gruppen kommer att jobba effektivt?
 • Vilka olika personlighetstyper finns och hur agerar de?
 • Hur kan du ta och ge feedback?
 • Vad är tydlig kommunikation och hur kan det användas?

Detta är bara ett axplock av frågor som besvaras på dessa utbildningar.

Ugl utbildningar innebär alltid…

 • 5 dagar
  Ugl utbildningar genomförs under fem dagar i sträck, oftast fem vardagar. Därmed ges både tid för övningar, reflektion och egentid. Dagarna brukar upplevas mycket intensiva och det är viktigt att deltagarna är villiga att verkligen avsätta den tid som krävs.
 • På kursgård
  Genom att hålla utbildningen på en kursgård försvinner en rad olika distraktionsmoment. Detta som stadspuls, arbetsliv osv. På kursgården finns både boende, grupprum och helpension.
 • I grupp på 5 – 12 deltagare
  Gruppens storlek varierar mellan 5 och 12 deltagare. Detta för att varje deltagare ska få den tid som krävs för att både kommunicera, reflektera och interagera med andra.
 • Aldrig i grupp med någon du känner
  Gruppen får aldrig bestå av personer som känner varandra sedan tidigare. Detta utifrån att personerna till stor sannolikhet kommer att påverkas av relationen till de andra. Det viktiga är att varje person ska känna sig fri att kunna uttrycka sig helt utifrån de egna känslorna.
 • Att du vågar öppna dig
  Det är mycket stor skillnad på ugl utbildningar och föreläsningar. Dessa fem dagar handlar om att öppna upp sig, våga prata om känslor och även ta emot kritik. Därmed rekommenderas ingen att gå ugl utbildningar exempelvis i samband med skilsmässa, dödsfall inom familjen eller liknande.
 • Handledning av certifierade lärare
  Ugl utbildningar handleds alltid av certifierade lärare från Försvarshögskolan. Utbildningsformen växte fram först inom försvaret och det är fortfarande de som certifierar lärare.
Nyheter

Hemmet är vår trygga borg. Och vi vill helst att det ska vara tryggt och säkert oavsett om vi befinner oss i hemmet eller inte är där. Vi kan till exempel vara på arbetet eller är ute och resa. Då passar ett hemlarm bra som kan skydda både dig och ditt hem genom ett smart och trådlöst system. För man vill inte behöva komma tillbaka till ett hem som exempelvis drabbats av:

 • inbrott
 • vattenskada
 • eller brand

Med hjälp av kameror, detektorer och utryckningar av väktare kan du få ett tryggare hem. Idag är larmen uppkopplade till en larmcentral med operatörer som finns på plats dygnet runt. Allt för att vara där om det skulle hända dig eller ditt hem något. Du styr generellt larmet själv genom att larma på och av, men om det skulle hända något, till exempel vid en rökutveckling, går larmet samt en signal till larmcentralen som tar vid och skickar rätt resurser.

För att få det hemlarm som du är i behov av kan du skräddarsy ditt larmsystem. Detta beror på till exempel hur ditt boende ser ut om det är en villa eller en lägenhet. En villa kräver mer komponenter än en lägenhet eftersom det generellt är mer yta att täcka.

Integrera ditt hemlarm för ett ännu smartare hem

En del hemlarm kan också integreras med produkter för ett smart hem. Det kan till exempel handla om smarta eluttag, högtalare med röstassistenter som Google Home eller digitala smarta dörrlås. Dessa kan du sedan styra med hjälp av en app på din smartphone. Det gör att du alltid kan hålla koll på hemmet och styra vissa saker vid behov. Detta utan att du behöver vara fysiskt närvarande.

Med en integrerad fjärrströmbrytare kan du till exempel styra hemmets alla lampor, eluttag och belysning med enkla knapptryck med mobilen. Det är smidigt för att till exempel se om man glömt släcka någon lampa på morgonen. Eller så vill du kunna tända en lampa på vägen hem från arbetet för att ge ett lite mer välkomnande intryck. Med en klimatdetektor kan du läsa av temperaturen och luftfuktigheten i hemmet.

Nyheter

Många svenskar har arbetat som bemanningsläkare i Norge och det är inte direkt något nytt. För den som intresserat sig för detta på senare tid kan det däremot finnas frågor och funderingar. Vad innebär det och hur fungerar det? Nedan finns mer att läsa om detta ämne.

Bemanningsläkare i Norge – vad innebär det och hur fungerar det?

Att vara bemanningsläkare skiljer sig på flera sätt från att vara anställd. Det innebär att läkaren hyrs ut till olika platser, där det finns ett behov just för tillfället, för att sedan gå vidare till ett annat uppdrag och en annan plats när det nuvarande uppdraget är avklarat. Som bemanningsläkare i Norge är det där dom olika uppdragen finns och dom kan sträcka sig från långt upp i norr till längst nere i söder.

Det vanligaste är att vara anställd av ett bemanningsföretag med det går även att ha ett eget företag, och genom det fakturera bemanningsföretaget. Oavsett finns flera fördelar med att arbeta inom vårdbemanning i stället för att vara anställd – bland annat att det finns mer pengar att tjäna, att det är flexibelt, varierande och kan ge en ökad frihet.

Vanliga frågor och svar

Följande frågor kring att arbeta som bemanningsläkare i Norge har ställts till och besvarats av ett av dom bemanningsföretag som arbetar inom området.

Vilka krav finns för att få uppdrag som läkare i Norge?
För att kunna jobba som bemanningsläkare i Norge krävs en läkarlegitimation. Med hjälp av ett bemanningsföretag går det sedan att få hjälp med resten – så som att hitta lämpliga uppdrag.

Hur långa är uppdragen?
Längden på uppdragen kan variera, bland annat beroende på vad det är för typ av uppdrag. En del pågår i månader eller till och med år, medan andra är betydligt kortare.

Är lönen högre än i Sverige? 
Generellt, ja. Men det finns flera saker som avgör hur hög lön en bemanningsläkare kan få i Norge. Det kan till exempel skilja sig mellan olika typer av uppdrag men även:

 • Beroende på kompetens
 • Beroende på erfarenhet

Hur mycket högre lönen är än i Sverige är alltså svårt att säga men det faktum att den ofta är högre är också en anledning till att många väljer att arbeta i grannlandet.

Nyheter

En inspirerande arbetsplats kan vara skillnaden mellan vanligt och banbrytande skapande. Många coworking spaces i Stockholm månar extra mycket om sin miljö och engagerar sig i att skapa trivsel och utrymme för sina gäster att tänka både fritt och nytt. Alla branscher har nytta av att bejaka kreativt skapande. Detta gäller inte bara designers, skribenter, konstnärer och andra med ett uttalat kreativt yrke, utan det gäller för oss alla. Det är utvecklande för både den egna förmågan till att hitta oväntade lösningar, och för självkänslan hos personen som skapar. Att vistas i en miljö med många olika kreativa personer är stimulerande för de flesta, och genom att vara del i ett coworking space får man en naturlig inblick och del i verksamheterna som pågår runt omkring ens egna projekt.

Tre sätt att bejaka sin kreativitet

Att vara kreativ är en process som ibland kräver lite arbete, och ett sätt att träna hjärnan att tänka utanför sina vanliga mönster är att testa en utmaning. Här är tre förslag:

 • Många som skriver i sitt yrke drabbas förr eller senare av skrivkramp och får slut på vinklar och idéer. För att komma vidare kan det faktiskt hjälpa att begränsa arbetet genom att t.ex. välja bort ord som börjar på b, se till att varje mening inleds och avslutas med samma bokstav, eller att låta ord förekomma högst en gång i texten.
 • För att bryta gamla mönster gäller det att upptäcka vilka förutfattade meningar man har. Ett sätt att granska sina vanor är att använda färgkoder för att sortera bland idéer och aktiviteter. Undersök vilka faktorer som gör att olika teman uppstår. Testa att sortera om utifrån andra faktorer och se vad som händer. Kanske kommer nya kombinationer att uppstå, som är värda att testa.
 • Det är numera allmänt vedertaget att fysisk aktivitet är bra för hjärnans mående, och det gäller särskilt kreativiteten. En trött och stressad hjärna har väldigt svårt för att komma med nytänkande förslag, medan en hjärna som har boostats med lite träning i samband med arbetsdagen kommer att fungera mycket bättre. Testa att höja pulsen på lunchen och upptäck skillnaden!
Nyheter

Parkbänkar och andra möbler för parker och utemiljöer fyller en viktig funktion. De är bra komplement till parker, gator och torg, och de bör inte tas för givna. Därför är det viktigt att du skaffar en leverantör som kan erbjuda snabba leveranser av parkmöbler. För när behovet av nya sådana gör sig påmint är det viktigt att skyndsamt kunna göra detta inköp. Skyltab har snabba leveranser av parkmöbler till varje tänkbar fastighet.

För de bänkar som står i våra svenska parker är nämligen en symbol för vänskap för många människor. De har historiskt sett använts i alla tider för att skapa ett utrymme där man kan samlas och umgås. Detta genom att erbjuda någonstans att sitta och prata med varandra. Av denna anledning är det fullt förståeligt att behovet av möbler till våra parker ständigt finns där. Vikten av att kunna komma ut och umgås samt samlas kring våra fina grönytor kommer nämligen aldrig att försvinna!

Därför är det viktigt med snabba leveranser av parkmöbler

Det går såklart inte att tvinga leverantörerna att leverera sina produkter hur snabbt som helst. Men leveranstiden är en viktig faktor när man beställer varor eller tjänster. Detta gäller alltså även för parkbänkar och liknande. Därför är snabba leveranser av parkmöbler en viktig faktor att väga in när du väljer mellan olika leverantörer av sådana.

Det finns flera skäl till att skyndsamma leveranser är viktigt för dig som kund:

 • Du har ett begränsat tålamod och vill snabbt få din leverans. När du beställer parkmöbler vill du få dem levererade så fort som möjligt. Detta för att så snabbt det bara går kunna placera ut dem i de utemiljöer där de ska stå.
 • Tid är pengar och din tid är därmed värdefull. Tid är som bekant pengar och därför är tiden från beställning till leverans viktig. Din tid är med andra ord både begränsad och värdefull, så se till att göra så mycket som möjligt av den!
 • Du har inte tid att vänta på utdragna leveranser. Ännu ett skäl till varför snabba leveranser är viktiga är att du kan ha bråttom. Kanske hade du egentligen behövt parkmöblerna igår och befinner dig nu i en kamp mot klockan? Då är tiden av yttersta vikt!
Nyheter

Kamerabevakning är ett effektivt sätt för företag att förebygga inbrott och annan brottslighet som riktar sig mot deras fastigheter. Faktum är också att det finns goda skäl för företagare att överväga denna typ av investeringar. Utsattheten och otryggheten har nämligen ökat på senare år, i takt med att mängden brott mot företag också har ökat.

Branschorganisationen Företagarna presenterade tidigare i år en rapport vid namn ‘Brott mot företagare 2021’. Rapporten visar att företags utsatthet och otrygghet har ökat under de senaste åren. Andelen företagare som då de tillfrågats anger sig uppleva en otrygghet har ökat till 51 procent från 41 procent. Detta bland annat till följd av en låg polisnärvaro.

Även andelen företagare som faktiskt har blivit utsatta för brott har ökat. Sedan 2017 har andelen ökat till 36 procent från 30 procent. När det kommer till företag som har anställda har faktiskt vartannat företag utsatts för brottslighet. Detta enligt Företagarnas rapport. Därför bör de brott som riktar sig mot företag samt mot de personer som driver dessa tas på stort allvar. För i slutändan resulterar brottsligheten i såväl stora ekonomiska kostnader som i ett stort mänskligt lidande.

Känner du som företagare en otrygghet inför det faktum att brottsligheten mot företag ökar? Om så är fallet bör du överväga att investera i kamerabevakning för att motverka denna typ av brott!

Fördelarna med kamerabevakning för företag

Genom att investera i kameraövervakning kan du stärka ditt företags säkerhet på flera sätt:

 • Denna typ av bevakning kan minska risken för våld, hot och bränder.
 • Inspelningar från kameraövervakningen kan användas som bevisning men också för att identifiera gärningsmän samt för att kartlägga brottslighet.
 • System för kamerabevakning har visat sig kunna motverka stöld, skadegörelse och inbrott.
 • Dagens moderna system med övervakningskameror är ofta uppkopplade dygnet runt till en larmcentral.

Så oavsett om du driver en butiksverksamhet, en restaurang bar eller café, ett bygg- eller industriföretag eller liknande gör du bäst i att se över säkerheten. Faktum är att alla företag kan utsättas för inbrott och annan typ av brottslighet. Detta gäller även om du driver en lantbruksverksamhet eller en kontorsverksamhet.

Nyheter

Hur kan man bidra till en bättre värld, hur kan man göra för att skapa en bättre miljö, minska utsläpp och minska det stora klimathot som härjar i världen idag? Det är några av frågorna som skribenterna på en byggblogg med miljön i fokus ställer – kanske både till sig själva och till sina läsare. Just denna blogg heter miljoteknik.nu och drivs av två personer med erfarenhet inom både bygg och miljö. Tillsammans skapar dom en blogg om just det.

Syftet med byggblogg

Denna byggblogg med miljön i fokus har ett ganska tydligt syfte – även fast det inte finns skrivet rakt ut någonstans. Skribenterna på bloggen har som sagt erfarenhet av byggbranschen och el, – och energibranschen och som läsare av bloggen är det tydligt att man vill förmedla kunskap, tips och idéer som kan bidra till en mer hållbar miljö och värld.

Bloggen innehåller både fakta och egna åsikter. Texterna är lättlästa och kanske är en del av syftet att läsarna ska få sig en liten tankeställare.

Så kan innehållet på en byggblogg med miljön i fokus se ut

Alla kan ha nytta av att dra sitt stå till stacken när det gäller miljö – och alla kan ha nytta av att läsa en byggblogg med miljön i fokus. Vad kan man då lära sig? Just denna byggblogg skriver om en rad olika saker – som givetvis har med dessa två ämnen att göra.

 • Byggtips – Att en blogg med miljön i fokus bjuder på ett och annat byggtips kan man ana redan av namnet. På första sidan kan man scrolla bland inlägg av olika typer – men bland annat sådana som innehåller olika byggtips – till exempel om dränering och fönsterbyten. Det finns även en helt egen kategori där man skriver om ”framtidens byggmaterial”, i det här fallet trä, och flera olika argument till den åsikten.
 • Om energi – En annan egen kategori på denna byggblogg med miljön i fokus heter ”grön energi” och här kan läsaren lära sig mer om vad begreppet egentligen innebär men också vilka fördelar som finns. Här kan man även få tips på hur man kan göra för att minska sin elförbrukning, och på så vis bidra till en bättre miljö.
Nyheter

Den där plastkassen som du packar ner dina matvaror i kommer snart att bli betydligt dyrare. Från och med den fösta mars så förväntas priset på plastkassar höjs i affären, det föreslår regeringen.

EU-länderna, där Sverige ingår, är överens om att minska förpackningsavfall och där ingår alltså plastkassen som du hittar vid kassan i matbutiken. Regeringen föreslår att börja med att beskatta bärkassar av plast vilket innebär att priset på plastkassar höjs drastiskt, tre kronor dyrare ska en plastpåse i affären bli. Detta betyder att vissa plastkassar kan kosta hela sju kronor i butiken. De mindre så kallade fryspåsarna beskattas också med 30 öre per påse. Detta är en så kallad punktskatt som förväntas resultera i minskad plastförbrukning och minskad nedskräpning. Kassar som är gjorda för att användas under en längre period ska inte beskattas enligt ett pressmeddelande från Riksdagen. Den nya skatten införs från och med den första mars 2020. Två partier står inte bakom förslaget, nämligen Sverigedemokraterna och Moderaterna. De menar att en punktskatt på plastkassar kommer att slå mot framförallt barnfamiljer och att det inte kommer att lösa problemet med nedskräpning.

Nyheter

Allmänna arvsfonden får arv från omkring 600 personer per år. Under 2018 fanns det nästan 8 miljarder i fonden. Pengarna går till välgörande ändamål.

1928 inrättades allmänna arvsfonden och då fick inte längre kusiner ärva. Personer som har rätt till ett arv delas in i så kallade arvsklasser. Enligt dagens regler ärver barn och barnbarn och sedan föräldrar, syskon eller syskonbarn. Om dessa inte finns så ärver mor- och farföräldrar och deras barn, men som kusin kan du alltså inte ärva. Om det saknas juridiska arvingar så går alltså tillgångarna till allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden är en statlig organisation som delar ut pengar till välgörande ändamål. Under 2018 förvaltade fonden omkring 7,7 miljarder kronor och av dessa delades 663 miljoner ut till olika så kallade välgörande ändamål. Dessa pengar delades ut till projekt som stärker barn eller ungdomar, samt personer med funktionsnedsättning. Om man vill att ens kusin eller någon annan ska ärva ens tillgångar så måste man testamentera sina tillgångar till dessa personer. Du som inte vill att ditt arv ska utdelas enligt de normala arvsklasserna måste alltså upprätta ett testamente där du beskriver hur dina tillgångar ska fördelas.

Nyheter

Som första bank presenterade Swedbank sitt bokslut och resultat för fjärde kvartalet. Banken visar bättre siffror än vad analytikerna förutspått både när det gäller vinst och räntenetto. Ett åtgärdsprogram för penningtvätt kostar banken resurser under 2019 och det förväntas att vara i stort sett klart under 2020.

Fjärde kvartalet visar bättre siffror än väntat för Swedbank. Bokslutet visar att fjärde kvartalets vinst blev 5401 miljoner kronor, något som översteg analytikerna prognoser. Analytikerna hade väntat sig en vinst omkring 5113 miljoner kronor. Förra året var vinster för samma period något högre 5882 miljoner kronor. En annan siffra som är viktig i sammanhanget är räntenettot som landade på 6408 miljoner kronor. Det hade stigit från 6335 miljoner kronor och analytikerna hade räknat med 6553 miljoner kronor. Kostnaderna var framförallt förknippade med arbete mot penningtvätt efter penningtvättsaffären under 2019. Swedbank arbetar på ett åtgärdsprogram mot penningtvätt som ska vara klart under detta år. En annan sak som sätter press på Swedbank är bolånemarknaden. Vd Jens Henriksson säger att kreditförlusterna var högre på grund av ytterligare reserveringar på oljerelaterade problemengagemang. Utdelningen till aktieägarna sänktes som väntat från 14.20 till 8.80 kronor.