Ugl utbildningar genomförs över hela Sverige och är en av de mest uppskattade och eftertraktade ledarskapsutbildningarna. Lär dig mer ugl utbildningar – på två minuter.

Utveckling av Grupp och Ledare

Målet med Ugl (Utbildning av Grupp och Ledare) är att förstå hur du agerar och reagerar i en grupp. Utöver detta hur andra agerar och reagerar. Att förstå gruppdynamiken och varför olika saker händer är grunden för att kunna leda gruppen framåt. Det är därmed en ledarskapsutbildning som grundas i vetenskapliga studier i hur människor agerar i olika situationer.

 • Hur uppstår konflikter i grupper?
 • Vilka faktorer avgör om gruppen kommer att jobba effektivt?
 • Vilka olika personlighetstyper finns och hur agerar de?
 • Hur kan du ta och ge feedback?
 • Vad är tydlig kommunikation och hur kan det användas?

Detta är bara ett axplock av frågor som besvaras på dessa utbildningar.

Ugl utbildningar innebär alltid…

 • 5 dagar
  Ugl utbildningar genomförs under fem dagar i sträck, oftast fem vardagar. Därmed ges både tid för övningar, reflektion och egentid. Dagarna brukar upplevas mycket intensiva och det är viktigt att deltagarna är villiga att verkligen avsätta den tid som krävs.
 • På kursgård
  Genom att hålla utbildningen på en kursgård försvinner en rad olika distraktionsmoment. Detta som stadspuls, arbetsliv osv. På kursgården finns både boende, grupprum och helpension.
 • I grupp på 5 – 12 deltagare
  Gruppens storlek varierar mellan 5 och 12 deltagare. Detta för att varje deltagare ska få den tid som krävs för att både kommunicera, reflektera och interagera med andra.
 • Aldrig i grupp med någon du känner
  Gruppen får aldrig bestå av personer som känner varandra sedan tidigare. Detta utifrån att personerna till stor sannolikhet kommer att påverkas av relationen till de andra. Det viktiga är att varje person ska känna sig fri att kunna uttrycka sig helt utifrån de egna känslorna.
 • Att du vågar öppna dig
  Det är mycket stor skillnad på ugl utbildningar och föreläsningar. Dessa fem dagar handlar om att öppna upp sig, våga prata om känslor och även ta emot kritik. Därmed rekommenderas ingen att gå ugl utbildningar exempelvis i samband med skilsmässa, dödsfall inom familjen eller liknande.
 • Handledning av certifierade lärare
  Ugl utbildningar handleds alltid av certifierade lärare från Försvarshögskolan. Utbildningsformen växte fram först inom försvaret och det är fortfarande de som certifierar lärare.