Visste du att det är möjligt att jobba extra som stafettläkare utöver din ordinarie tjänst? Detta gäller både om du är anställd av en privat vårdgivare eller inom regionen. Men förutsättningarna skiljer sig lite åt beroende på inom vilken av dessa sektorer du faktiskt jobbar. Här benar vi ut vad som gäller och försöker besvara frågor som dessa på ett lättförklarligt sätt:

  • Vad krävs för att få jobba extra som konsultläkare?
  • Är det överhuvudtaget möjligt att jobba extra som läkare utöver en heltidsanställning?
  • Måste min arbetsgivare godkänna att jag har en bisyssla utöver mitt heltidsjobb?
  • Vad bör jag tänka på om jag vill jobba som konsult utöver min tjänst inom regionen?

Vad krävs för att få jobba extra som stafettläkare?

Stafettläkare kallas ibland även för hyrläkare. Begreppet används som en benämning för läkare som arbetar på konsultbasis. Detta är någonting som är möjligt att göra antingen på heltid eller på deltid utöver en annan, ordinarie anställning.

De flesta svenska regioner tillåter dock inte att du primärt arbetar som hyrläkare inom den egna regionen om du samtidigt är anställd av regionen i fråga. Generellt sett brukar det finnas en karenstid på sex månader inom vilken dessa bägge anställningar inte får överlappa varandra. Så om du vill kunna jobba som konsultläkare inom din region på deltid utöver din vanliga tjänst kan du behöva be din arbetsgivare om tillåtelse att göra detta.

Men det finns ett kryphål: om du är anställd av en privat vårdgivare inom regionen kan du utan problem jobba extra som konsult inom din regions övriga verksamheter. Detsamma gäller också om du skulle vilja vara uthyrd till någon annan privat verksamhet inom den aktuella regionen. I detta fall gäller ingen karenstid, men du bör ändå försäkra dig om att din arbetsgivare har godkänt att du har en bisyssla utöver den ordinarie anställningen.

Du kan även välja att jobba som hyrläkare via ditt eget bolag

Det vanligaste upplägget är att du som läkare blir anställd som konsult hos ett bemanningsföretag. Men du kan även välja att samarbeta med bemanningsbolaget men ändå fakturera via ditt eget bolag. Detta kan vara värt att känna till då du i sådana fall kan ta lågbeskattad utdelning utöver att ta en vanlig lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt.