Många svenskar har arbetat som bemanningsläkare i Norge och det är inte direkt något nytt. För den som intresserat sig för detta på senare tid kan det däremot finnas frågor och funderingar. Vad innebär det och hur fungerar det? Nedan finns mer att läsa om detta ämne.

Bemanningsläkare i Norge – vad innebär det och hur fungerar det?

Att vara bemanningsläkare skiljer sig på flera sätt från att vara anställd. Det innebär att läkaren hyrs ut till olika platser, där det finns ett behov just för tillfället, för att sedan gå vidare till ett annat uppdrag och en annan plats när det nuvarande uppdraget är avklarat. Som bemanningsläkare i Norge är det där dom olika uppdragen finns och dom kan sträcka sig från långt upp i norr till längst nere i söder.

Det vanligaste är att vara anställd av ett bemanningsföretag med det går även att ha ett eget företag, och genom det fakturera bemanningsföretaget. Oavsett finns flera fördelar med att arbeta inom vårdbemanning i stället för att vara anställd – bland annat att det finns mer pengar att tjäna, att det är flexibelt, varierande och kan ge en ökad frihet.

Vanliga frågor och svar

Följande frågor kring att arbeta som bemanningsläkare i Norge har ställts till och besvarats av ett av dom bemanningsföretag som arbetar inom området.

Vilka krav finns för att få uppdrag som läkare i Norge?
För att kunna jobba som bemanningsläkare i Norge krävs en läkarlegitimation. Med hjälp av ett bemanningsföretag går det sedan att få hjälp med resten – så som att hitta lämpliga uppdrag.

Hur långa är uppdragen?
Längden på uppdragen kan variera, bland annat beroende på vad det är för typ av uppdrag. En del pågår i månader eller till och med år, medan andra är betydligt kortare.

Är lönen högre än i Sverige? 
Generellt, ja. Men det finns flera saker som avgör hur hög lön en bemanningsläkare kan få i Norge. Det kan till exempel skilja sig mellan olika typer av uppdrag men även:

  • Beroende på kompetens
  • Beroende på erfarenhet

Hur mycket högre lönen är än i Sverige är alltså svårt att säga men det faktum att den ofta är högre är också en anledning till att många väljer att arbeta i grannlandet.