Allmänna arvsfonden får arv från omkring 600 personer per år. Under 2018 fanns det nästan 8 miljarder i fonden. Pengarna går till välgörande ändamål.

1928 inrättades allmänna arvsfonden och då fick inte längre kusiner ärva. Personer som har rätt till ett arv delas in i så kallade arvsklasser. Enligt dagens regler ärver barn och barnbarn och sedan föräldrar, syskon eller syskonbarn. Om dessa inte finns så ärver mor- och farföräldrar och deras barn, men som kusin kan du alltså inte ärva. Om det saknas juridiska arvingar så går alltså tillgångarna till allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden är en statlig organisation som delar ut pengar till välgörande ändamål. Under 2018 förvaltade fonden omkring 7,7 miljarder kronor och av dessa delades 663 miljoner ut till olika så kallade välgörande ändamål. Dessa pengar delades ut till projekt som stärker barn eller ungdomar, samt personer med funktionsnedsättning. Om man vill att ens kusin eller någon annan ska ärva ens tillgångar så måste man testamentera sina tillgångar till dessa personer. Du som inte vill att ditt arv ska utdelas enligt de normala arvsklasserna måste alltså upprätta ett testamente där du beskriver hur dina tillgångar ska fördelas.