Kamerabevakning är ett effektivt sätt för företag att förebygga inbrott och annan brottslighet som riktar sig mot deras fastigheter. Faktum är också att det finns goda skäl för företagare att överväga denna typ av investeringar. Utsattheten och otryggheten har nämligen ökat på senare år, i takt med att mängden brott mot företag också har ökat.

Branschorganisationen Företagarna presenterade tidigare i år en rapport vid namn ‘Brott mot företagare 2021’. Rapporten visar att företags utsatthet och otrygghet har ökat under de senaste åren. Andelen företagare som då de tillfrågats anger sig uppleva en otrygghet har ökat till 51 procent från 41 procent. Detta bland annat till följd av en låg polisnärvaro.

Även andelen företagare som faktiskt har blivit utsatta för brott har ökat. Sedan 2017 har andelen ökat till 36 procent från 30 procent. När det kommer till företag som har anställda har faktiskt vartannat företag utsatts för brottslighet. Detta enligt Företagarnas rapport. Därför bör de brott som riktar sig mot företag samt mot de personer som driver dessa tas på stort allvar. För i slutändan resulterar brottsligheten i såväl stora ekonomiska kostnader som i ett stort mänskligt lidande.

Känner du som företagare en otrygghet inför det faktum att brottsligheten mot företag ökar? Om så är fallet bör du överväga att investera i kamerabevakning för att motverka denna typ av brott!

Fördelarna med kamerabevakning för företag

Genom att investera i kameraövervakning kan du stärka ditt företags säkerhet på flera sätt:

  • Denna typ av bevakning kan minska risken för våld, hot och bränder.
  • Inspelningar från kameraövervakningen kan användas som bevisning men också för att identifiera gärningsmän samt för att kartlägga brottslighet.
  • System för kamerabevakning har visat sig kunna motverka stöld, skadegörelse och inbrott.
  • Dagens moderna system med övervakningskameror är ofta uppkopplade dygnet runt till en larmcentral.

Så oavsett om du driver en butiksverksamhet, en restaurang bar eller café, ett bygg- eller industriföretag eller liknande gör du bäst i att se över säkerheten. Faktum är att alla företag kan utsättas för inbrott och annan typ av brottslighet. Detta gäller även om du driver en lantbruksverksamhet eller en kontorsverksamhet.