Som första bank presenterade Swedbank sitt bokslut och resultat för fjärde kvartalet. Banken visar bättre siffror än vad analytikerna förutspått både när det gäller vinst och räntenetto. Ett åtgärdsprogram för penningtvätt kostar banken resurser under 2019 och det förväntas att vara i stort sett klart under 2020.

Fjärde kvartalet visar bättre siffror än väntat för Swedbank. Bokslutet visar att fjärde kvartalets vinst blev 5401 miljoner kronor, något som översteg analytikerna prognoser. Analytikerna hade väntat sig en vinst omkring 5113 miljoner kronor. Förra året var vinster för samma period något högre 5882 miljoner kronor. En annan siffra som är viktig i sammanhanget är räntenettot som landade på 6408 miljoner kronor. Det hade stigit från 6335 miljoner kronor och analytikerna hade räknat med 6553 miljoner kronor. Kostnaderna var framförallt förknippade med arbete mot penningtvätt efter penningtvättsaffären under 2019. Swedbank arbetar på ett åtgärdsprogram mot penningtvätt som ska vara klart under detta år. En annan sak som sätter press på Swedbank är bolånemarknaden. Vd Jens Henriksson säger att kreditförlusterna var högre på grund av ytterligare reserveringar på oljerelaterade problemengagemang. Utdelningen till aktieägarna sänktes som väntat från 14.20 till 8.80 kronor.