Energijätten E.ON vill ställa om till hundra procent förnybar och återvunnen energi till 2025.

Samhället behöver ställas om och vara mer hållbart för att vi ska klara klimatomställningen. På just energiområdet har det skett många förändringar till det bättre de senaste åren. Faktorer som har drivit på den utvecklingen är solceller, eltransportmedel samt lokalt producerad förnybar energi. Jan-Olof Jacke menar att hållbarhetsfrågorna ligger honom varmt om hjärtat. Han menar att det görs mycket arbete bland svenska företagare och vill gärna visa på goda exempel från svenskt näringsliv. För att klimatomställningen ska kunna ske måste näringslivet vara med på tåget menar Jan-Olof Jacke. Idag efterfrågar E.ON:s kunder förnybar energiproduktion och företaget måste vara med och bidra på det området. Arbetet med förnybar energi genomsyrar hela E.ON:S verksamhet. Det handlar både om hållbara energilösningar men även om samarbeten. Ett kraftvärmeverk ger ifrån sig processånga som kan användas i tillverkningen av etanol som används som drivmedel. Det gäller att utnyttja synergieffekter. Inom industrin finns många bi- eller restprodukter som energiföretag kan utnyttja. Förutom att dessa lösningar ger oss en bättre framtid så bidrar det även till tillväxt och innovation och en mängd samarbeten växer fram i och med dessa samarbeten.