Ordförande Fredrik Persson och vd för Svenskt näringsliv Jan-Olof Jacke menar att miljöbalken måste uppdateras om näringslivet ska leda omställningen. Från toppmötet i Davos kom meddelanden om att omställningen måste vara global och dessutom ske snabbt.

De närmsta åren måste finanssektorn förändras drastiskt. Deltagarna på Davos rankade klimat- och miljöomställningen som den femte viktigaste risken globalt. Ordförande för Svenskt näringsliv Fredrik Persson och vd för svenskt näringsliv Jan-Olof Jacke förväntar sig att näringslivet kommer att vara ledande i den omställning som krävs. Redan idag är svenska företag ledande inom den globala utvecklingen menar dem. Inom klimatteknik är Sverige redan idag mycket framstående. Men en uppdatering av miljöbalken krävs och politikerna måste ge näringslivet förutsättningar att lyckas menar Persson och Jacke. Om företag ska kunna starta och utveckla verksamhet i Sverige så behöver bland annat handläggningstiderna minska. Man behöver även bli bättre på att ta hand om resurser som redan finns genom att förändra synen på vad som är avfall och inte. Om vi ska kunna uppnå så kallad cirkulär ekonomi så måste företag få ta hand om de resurser som redan finns menar Persson och Jacke. De betonar att exporten är viktig och att näringslivet investerar tiotals miljarder varje år i innovation och utveckling.