En inspirerande arbetsplats kan vara skillnaden mellan vanligt och banbrytande skapande. Många coworking spaces i Stockholm månar extra mycket om sin miljö och engagerar sig i att skapa trivsel och utrymme för sina gäster att tänka både fritt och nytt. Alla branscher har nytta av att bejaka kreativt skapande. Detta gäller inte bara designers, skribenter, konstnärer och andra med ett uttalat kreativt yrke, utan det gäller för oss alla. Det är utvecklande för både den egna förmågan till att hitta oväntade lösningar, och för självkänslan hos personen som skapar. Att vistas i en miljö med många olika kreativa personer är stimulerande för de flesta, och genom att vara del i ett coworking space får man en naturlig inblick och del i verksamheterna som pågår runt omkring ens egna projekt.

Tre sätt att bejaka sin kreativitet

Att vara kreativ är en process som ibland kräver lite arbete, och ett sätt att träna hjärnan att tänka utanför sina vanliga mönster är att testa en utmaning. Här är tre förslag:

  • Många som skriver i sitt yrke drabbas förr eller senare av skrivkramp och får slut på vinklar och idéer. För att komma vidare kan det faktiskt hjälpa att begränsa arbetet genom att t.ex. välja bort ord som börjar på b, se till att varje mening inleds och avslutas med samma bokstav, eller att låta ord förekomma högst en gång i texten.
  • För att bryta gamla mönster gäller det att upptäcka vilka förutfattade meningar man har. Ett sätt att granska sina vanor är att använda färgkoder för att sortera bland idéer och aktiviteter. Undersök vilka faktorer som gör att olika teman uppstår. Testa att sortera om utifrån andra faktorer och se vad som händer. Kanske kommer nya kombinationer att uppstå, som är värda att testa.
  • Det är numera allmänt vedertaget att fysisk aktivitet är bra för hjärnans mående, och det gäller särskilt kreativiteten. En trött och stressad hjärna har väldigt svårt för att komma med nytänkande förslag, medan en hjärna som har boostats med lite träning i samband med arbetsdagen kommer att fungera mycket bättre. Testa att höja pulsen på lunchen och upptäck skillnaden!