Folkets hus och parker utgör kulturella mötesplatser där samhällsdebatt, konst och gemenskap flätas samman.