Sambolagen reglerar hur bostad och bohag ska delas vid separation om paret gemensamt bott i en bostad som varit deras gemensamma hem.