Vågaskär – En Ö med Kulturhistoriskt Värde

Vågaskär är inte bara en idyllisk ö i Djursholm, utan även en plats med ett rikt kulturhistoriskt arv. Den lilla ön i Samsöviken har varit bebodd och uppskattad sedan 1800-talet.

När Djursholm började planeras 1889, fick ön och viken sina nuvarande namn, vilket bidrar till områdets historiska atmosfär.

Ön, som tidigare kallades Kaninholmen, är idag en fastighet med adress Strandvägen 34, och dess södra granne är ön Samsö.

Björn Ulvaeus Historiska Hem – Vågaskär

Vågaskär är känt för att vara hem åt Björn Ulvaeus, en av medlemmarna i den legendariska musikgruppen ABBA. Hans engagemang för att bevara öns unika karaktär och kulturarv har gjort Vågaskär till en betydelsefull plats i svensk kulturhistoria.

 • Historiska Höjdpunkter
  • 1800-talet: Vågaskär börjar bebos
  • 1889: Djursholms planläggning ger ön dess nuvarande namn
  • Kaninholmen: Öns tidigare namn
  • Strandvägen 34: Öns nuvarande adress
 • Kända Personligheter
  • Björn Ulvaeus: ABBA-medlem och nuvarande ägare
  • Kulturellt engagemang: Bidrag till bevarandet av öns kulturarv
Faktum Detaljer
Plats Vågaskär, Djursholm, Sverige
Historisk Start 1800-talet
Föregående Namn Kaninholmen
Nuvarande Adress Strandvägen 34
Kända Ägare Björn Ulvaeus

Arkitektonisk Pärla av Fredrik Lilljekvist

Fredrik Lilljekvist, en välrenommerad arkitekt från sekelskiftet, står bakom designen av den vackra sekelskiftesvillan på Vågaskär. Villan är en del av fastigheten Vågaskär 2:135 och är en av de byggnader som Danderyds kommun klassar som ”särskilt värdefullt ur kulturhistorisk synpunkt”. Denna status bekräftar villans betydelse och bidrar till områdets unika karaktär.
Björn Ulvaeus' hus är en arkitektonisk pärla som speglar hans kreativa anda och framgång.

Villans Historiska Inneboende

Sedan villan uppfördes på 1890-talet för grosshandlaren R. Thegerström, har den varit hem åt flera framstående personer. På 1920-talet, var det friherre Lars von Stedingk, en kapten vid svenska flottan och VD i Djursholms AB, som bodde i huset. Hans närvaro där tillför ytterligare ett kapitel till villans intressanta historia.

En Del av Björn Ulvaeus Liv

Mellan 1995 och 2023 var Vågaskär hem för ingen mindre än den berömda ABBA-medlemmen och textförfattaren Björn Ulvaeus. Under dessa år var ön och villan vittne till en del av den svenska pophistorien. Ulvaeus bidrag till musik och kultur har gjort att hans tid på ön har en särskild betydelse för många fans och kulturintresserade.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Drömmarnas hus.

En Ny Ära för Vågaskär

I början av 2023 övergick Vågaskär i nya händer när fastighetsinvesteraren Andre Åkerlund, bror till den kände regissören Jonas Åkerlund, förvärvade fastigheten för en summa av 248 miljoner kronor. Köpet markerar början på en ny era för denna anrika fastighet och dess framtida roll i Djursholms kulturliv.

Den Arkitektoniska Utformningen av Villan

Villan på Vågaskär är ett exempel på tidlös arkitektur med sitt branta sadeltak och putsade fasader i en ljus kulör. Byggnaden, som är byggd i två våningar med inredd vind, har bevarat sin ursprungliga charm och fortsätter att vara en symbol för områdets arkitektoniska arv.

Öns Framtid och Bevarande

Med sitt kulturhistoriska värde och arkitektoniska skönhet är det viktigt att Vågaskär bevaras för framtida generationer. Danderyds kommun och dess invånare är angelägna om att skydda öns unika karaktär, samtidigt som de välkomnar dess nya ägare och de möjligheter till förnyelse och utveckling som detta kan innebära.

Öns Tillgänglighet och Natur

Till skillnad från många andra öar har Vågaskär en fast landförbindelse med Strandvägen, vilket gör den lättillgänglig för både besökare och boende. Dessutom erbjuder ön en lummig natur och en känsla av avskildhet, trots närheten till storstadsområdet, vilket gör den till en eftertraktad plats att bo och leva på.

Sammanfattning – Vågaskärs Plats i Sveriges Kulturhistoria

Vågaskär är mer än bara ett hem; det är en del av Sveriges kulturhistoria. Från dess tidiga dagar som Kaninholmen till dess nuvarande status som en symbol för Djursholms kulturarv, har ön varit en scen för många berättelser. Med dess övergång till en ny ägare fortsätter Vågaskär att vara en plats där både historia och nutid möts.
Denna artikel är även relevant för ämnet Små hus.