Akademiska Hus är en av Sveriges största fastighetsaktörer, fokuserad på att utveckla och förvalta miljöer för utbildning och forskning.