Hemmet är en fristad där vi skapar minnen och huset är dess skyddande skal, en plats för värme och gemenskap.