Bostaden är en fristad där familjer skapar minnen och finner trygghet.