Ett pantbrev är en säkerhet för lån på fastigheten och visar hur mycket du kan belåna ditt hus med.