En planritning av ett hus visar hemmets layout och rummens placering sett uppifrån, vilket är essentiellt för design och renovering.