Utvandrarnas hus i Växjö är ett museum tillägnat dem som emigrerade från Sverige till Nordamerika.