Vad är en Villa?

En villa är ett friliggande bostadshus, avsett för ett hushåll, samt tillhörande tomt. Historiskt sett går begreppet tillbaka till antikens Rom där det betydde ”herrgård” eller ”lanthus”.

I Sverige används termen villa för att beskriva bostadshus som främst är uppförda i utkanten av städer eller i förorter, på mindre fastigheter avsedda för just villabebyggelse. I motsats till detta är bostadshus på landet oftast inte villor utan mangårdsbyggnader som är en del av större lantbruksenheter.

Hus på Landet – Den Svenska Villan

 • Historik
  • Ursprung i antikens Rom som ”herrgård” eller ”lanthus”
 • Typisk placering
  • Utkanten av städer eller i förorter
 • Fastighetsstorlek
  • Mindre fastigheter avsedda för villabebyggelse
 • Skilnad från landsbygdens bostadshus
  • Ej att förväxla med mangårdsbyggnader på lantbruksenheter
Attribut Beskrivning
Typ av bostad Friliggande bostadshus
Avsett för Ett hushåll
Historisk betydelse Herrgård eller lantgård i antikens Rom
Placering i Sverige Stadens utkanter eller förorter
Typ av fastighet Mindre fastigheter för villabebyggelse
Skilnad från andra hus på landet Inte mangårdsbyggnader som hör till lantbruk

Arkitekturen hos en Villa

Den traditionella svenska villan har vanligtvis en till två våningar ovan mark. Det är inte ovanligt att det också finns en källare och/eller en vindsvåning. Dessa bostäder är utformade för att passa behoven hos ett enskilt hushåll och kan variera kraftigt i storlek och stil beroende på ägarens önskemål och ekonomiska förutsättningar.

Historisk Utveckling

Ordet villa har genomgått en betydelseförskjutning genom tiderna. Under medeltiden associerades det med slott och adelsgods, men under 1700- och 1800-talet kom det att syfta på ofrälse lantegendomar och sommarbostäder för städernas välbärgade borgare. I slutet av 1800-talet började villastäder att växa fram i storstädernas utkanter, vilket markerade början på villakulturen som vi känner till den idag.
Läs artikeln om ämnet Hus ama här.

Egnahemsrörelsen och Villaområden

Egnahemsrörelsen spelade en viktig roll i att underlätta för arbetare och tjänstemän att skaffa ett eget hem. Denna rörelse ledde till skapandet av egnahem, vilket ofta var småjordbruk som tillät självförsörjning. Många av dessa områden kallas idag för villaområden, även om termen egnahem från början avsåg mer blygsamma bosättningar jämfört med större villor.

Prefabricerade Villor och Huskataloger

Under 1920-talet började byggandet av villor att inkludera standardiserade och prefabricerade delar. Företag som Borohus var pionjärer inom detta område och gav ut huskataloger som gjorde det möjligt för kunder att beställa typhus. Denna trend har fortsatt och utvecklats, och idag finns det många företag som erbjuder ett brett utbud av prefabricerade villor.
Här finns en artikel på samma tema: Björn Ulvaeus hus.

Transportmedel och Villautveckling

Efter andra världskriget, när tillgången till bil blev mer utbredd i medelklassen, expanderade villaområdena även till platser som inte nödvändigtvis nåddes av järnvägen. Detta har medfört att många villaområden idag ligger en bit ifrån större städer och kommunikationsvägar.
Huset på landet stod omgivet av lugnande grönska, en idyllisk tillflyktsort från stadens brus.

Stuga kontra Villa

I svenskt språkbruk skiljer man ofta mellan begreppen villa och stuga, där den senare antyder en mer lantlig placering. Ett större bostadshus på landet är vanligtvis inte en villa utan en mangårdsbyggnad, som är huvudbyggnaden på en lantbruksenhet. Termen mangårdsbyggnad är fortfarande relevant och används för att beskriva dessa typer av bostäder.