Historisk Bakgrund och Uppförande av Svenskhuset

Svenskhuset, även känt som Svenskehuset, är en betydande historisk byggnad belägen vid Kap Thordsen i närheten av Isfjorden på Spetsbergen. Det är ögruppens äldsta större hus och den näst äldsta byggnaden.

Namnet Kap Thordsen har sitt ursprung från Adolf Erik Nordenskiöld som hedrade skonaren Axel Thordsen, använd under Svenska Spetsbergenexpeditionen 1864.Huset står som ett minnesmärke över de tidiga svenska expeditionerna och försöken till exploatering av Svalbards naturresurser.

Viktiga Aspekter av Svenskhuset

 • Historisk betydelse
  • Minnesmärke över tidiga svenska expeditioner
  • Symbol för försök till exploatering av naturresurser
 • Arkitektoniska drag
  • Exempel på tidig byggnadskonst i Arktis
  • Anpassad för extrema väderförhållanden
 • Kulturellt värde
  • En del av Svalbards kulturarv
  • En källa till kunskap om regionens historia

Fakta om Svenskhuset

Byggnadsår Plats Ursprungligt syfte Status idag
1872-1873 Kap Thordsen, Spetsbergen Stöd för svenska expeditioner Historiskt landmärke

Planerad Fosfatutvinning

År 1872, på initiativ av Nordenskiöld, byggdes Svenskhuset som en del av en planerad utvinning av fosforit av företaget AB Isfjorden. Nordenskiöld, som också var delägare i företaget, hade upptäckt fosfatfyndigheten under expeditionen 1864. Huset prefabricerades i Göteborg och uppfördes på plats under ledning av bergsingenjören Per Öberg. Trots de ambitiösa planerna kom dock ingen fosfatbrytning igång.

Tragedin med de Norska Sälfångstmännen

Under hösten 1872 blev 58 norska sälfångstmän överraskade av tidig isbildning vid Gråhuken i norra Spetsbergen och blev instängda över vintern. De kontaktade Nordenskiöld som informerade om Svenskhuset, som hade tillräckligt med bränsle och proviant. En grupp på 17 män tog sig dit, men tragiskt nog återfanns de alla döda följande vår. Det skulle dröja till 2008 innan det fastställdes att de avlidit av blyförgiftning, troligen orsakad av mat från olämpligt lödda konservburkar.

Svenskhuset som Forskningsstation

I samband med Första internationella polaråret blev Svenskhuset bas för den svenska meteorologexpeditionen mellan juli 1882 och september 1883. Expeditionen, som leddes av meteorologen Nils Ekholm med ingenjören Salomon August Andrée som andreman, genomförde viktiga vetenskapliga arbeten. För att rymma alla deltagare byggdes huset ut med flera uthus och andra faciliteter. Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Världens största hus.

Förfall och Senare Användning

Över åren har Svenskhuset bebotts av fångstmän och fartygsbesättningar. Tyvärr förföll de byggnader som tillkom under expeditionen och idag är de rivna. Endast spår av den ursprungliga rälsbanan och trappan i klippan finns kvar som påminnelse om husets rika historia. Liknande artikel Anne franks hus.

Renovering och Skydd

År 1982 genomgick Svenskhuset en omfattande renovering och sedan dess har det hållits i gott skick genom insatser av Sysselmannen på Svalbard. Området där huset står är nu en del av Nordre Isfjorden nationalpark och är skyddat enligt Svalbardmiljøloven, som säkrar kulturminnen från tiden före 1946.

Betydelsen av Svenskhuset Idag

Svenskhuset står idag som ett viktigt kulturhistoriskt minne och ett exempel på de svenska ansträngningarna att utforska och utnyttja resurserna på Svalbard. Dessutom är det en påminnelse om de faror och svårigheter som de tidiga polarfararna stod inför. Huset är ett värdefullt historiskt dokument som fortsätter att locka forskare, historieintresserade och turister som vill få en inblick i Svalbards spännande förflutna.Svenska hus präglas ofta av funktionell design och hållbarhet, med en tydlig känsla för naturmaterial och ljusinsläpp.