Akademiska Hus – En Pionjär inom Universitets- och Högskolefastigheter

Akademiska Hus Aktiebolag är en central aktör i den svenska högre utbildningens infrastruktur. Med ett omfattande fastighetsbestånd som sträcker sig över tre miljoner kvadratmeter och ett värde på hela 100 miljarder kronor, står bolaget som en av Sveriges största fastighetsägare.

Deras roll är inte bara att förvalta utan också att utveckla fastigheter specifikt anpassade för utbildning och forskning, vilket gör dem ledande inom området för specialfastigheter.

 • Fastighetsbestånd
  • Över tre miljoner kvadratmeter
  • Värderat till 100 miljarder kronor
 • Roll och Ansvar
  • Förvaltning av universitets- och högskolefastigheter
  • Utveckling av fastigheter för utbildning och forskning
 • Marknadsposition
  • En av Sveriges största fastighetsägare
  • Ledande inom specialfastigheter för högre utbildning
Egenskap Detaljer
Företagsnamn Akademiska Hus Aktiebolag
Fastighetsbestånd Över tre miljoner kvadratmeter
Marknadsvärde 100 miljarder kronor
Roll Förvaltning och utveckling av specialfastigheter
Marknadsposition En av Sveriges största fastighetsägare

Huvudkontor och Ledning

Göteborg är staden där Akademiska Hus har sitt huvudkontor. Organisationen leds sedan september 2021 av verkställande direktören Caroline Arehult. Med en tydlig ledning och en central placering i landet, koordinerar Akademiska Hus sina nationella insatser för att stödja Sveriges akademiska institutioner.

Affärsmodell och Uppdrag

Akademiska Hus har ett tydligt uppdrag som sträcker sig bortom den traditionella fastighetsförvaltningen. Bolaget ska generera en marknadsmässig avkastning genom en affärsmässig hyressättning, samtidigt som man beaktar verksamhetens risker. Deras mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden, vilket inkluderar att bidra till byggandet och förvaltandet av studentbostäder.

Historisk Bakgrund

Akademiska Hus bildades under avvecklingen av Byggnadsstyrelsen mellan 1992 och 1993, vilket också gav upphov till Statens fastighetsverk och Vasakronan. Den 1 oktober 1993 blev Akademiska Hus ansvariga för majoriteten av landets universitets- och högskolefastigheter, vilket initialt innefattade 1,35 miljoner kvadratmeter.

Expansion och Utveckling

För att hantera den ökade efterfrågan på studentplatser under 1990-talet, arbetade Akademiska Hus tillsammans med universitet och högskolor för att anpassa och utöka sina lokaler. Detta samarbete resulterade i en expansion av fastighetsbeståndet med hela 50 procent, vilket möjliggjorde för fler studenter att få tillgång till adekvata utbildningsmiljöer.

Kritik Mot Hyresmodellen

Trots sin framträdande roll har Akademiska Hus inte varit utan kritik. Före detta rektorer som Anders Flodström och Jan-Eric Sundgren har påpekat att bolagets hyror är betydligt högre än de som är vanliga för kommersiella lokaler. Detta har lett till att en stor del av högskolornas budgetar går till hyreskostnader, vilket har begränsat deras ekonomiska handlingsutrymme.
Här finns en artikel på samma tema: I ett hus vid skogens.

Johan Silfwerbrand, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, har också belyst att de höga hyrorna kan leda till lägre löner inom akademin. En grupp på 30 svenska rektorer har till och med gått ut i Dagens Industri och krävt en förändring i uthyrningsprocessen för att undvika ekonomisk skada på högskolorna. Uppsala universitet har också uttryckt missnöje, och anser att Akademiska Hus vinstmarginaler är för höga.
Akademiska Hus är en av Sveriges största fastighetsaktörer, fokuserad på att förvalta och utveckla campusmiljöer för universitet och högskolor.

Partnerskap och Samverkan

Utöver sitt huvuduppdrag engagerar sig Akademiska Hus i partnerskap med andra akademiska institutioner. De är en av de så kallade Partners i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram, där de inte bara bidrar finansiellt utan också samarbetar nära med högskolan inom områden som forskning och utbildning.
Läs artikeln om ämnet Världens högsta hus här.