Historia och Grundande av A-hus

A-hus har sina rötter i den svenska småstaden Anneberg, belägen utanför Kungsbacka. Det var år 1947 som företagets resa inom trähustillverkning påbörjades.

Genom åren har A-hus etablerat sig som en betydande aktör på den svenska marknaden för prefabricerade trähus.

Med en historia som sträcker sig över flera årtionden har A-hus utvecklats och anpassat sig till skiftande trender och kundbehov inom byggbranschen.

Viktiga Aspekter av A-hus Verksamhet

 • Kvalitet
  • Användning av högkvalitativa material
  • Strikt kvalitetskontroll genom hela tillverkningsprocessen
 • Hållbarhet
  • Engagemang för miljövänliga byggmetoder
  • Effektiv användning av förnybara resurser
 • Innovation
  • Ständig utveckling av nya och bättre bygglösningar
  • Anpassning till moderna energistandarder och teknologier

Fakta om A-hus

Grundat Plats Specialisering
1947 Anneberg, Kungsbacka Prefabricerade trähus
Marknad Hållbarhet Innovation
Svensk Miljövänliga byggmetoder Modern energiteknik

Tillhörighet till Deromegruppen

Sedan 1981 är A-hus en del av Deromegruppen, som är Sveriges största familjeägda träindustrikoncern. Denna tillhörighet har möjliggjort för A-hus att dra nytta av den bredare koncernens resurser och expertis. Samarbetet inom gruppen har stärkt A-hus position på marknaden och bidragit till företagets tillväxt och förmåga att möta kundernas förväntningar på kvalitet och hållbarhet.

Produktion och Arbetsstyrka

I Anneberg har A-hus en omfattande produktionsanläggning där cirka 120 medarbetare arbetar för att bygga och sälja omkring 350 hus varje år. Medarbetarna hos A-hus är en mix av erfarna hantverkare och unga talanger, vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö som ständigt strävar efter innovation och förbättring inom husbyggnadsprocessen.

One Tonne Life Projektet

A-hus har fått uppmärksamhet för sitt deltagande i projektet One Tonne Life, ett initiativ som syftar till att minska koldioxidutsläppen i bostäder. Projektet, som ligger i Hässelby villastad utanför Stockholm, har designats av det välrenommerade Wingårdh arkitektkontor. Huset är inte bara en modell för energieffektivitet utan har även blivit en finalist för Årets Stockholmsbyggnad 2011, vilket bekräftar dess innovation och arkitektoniska excellens.

Hållbarhet och Energi

Hållbarhet är en central punkt i A-hus filosofi. Företaget strävar efter att bygga hus som inte bara är energieffektiva utan också hållbara över tid. Genom att använda miljövänliga material och smart teknik, bidrar A-hus till en mer hållbar framtid och hjälper husägare att minska både sina klimatavtryck och levnadskostnader.
Här finns en artikel på samma tema: Taxeringsvärde hus.

Design och Anpassning

A-hus erbjuder ett brett utbud av husmodeller som kan anpassas efter kundens önskemål. Genom att kombinera traditionell svensk husdesign med moderna influenser, lyckas A-hus skapa hem som är både estetiskt tilltalande och funktionella. Kundens möjlighet att påverka design och inredning är en viktig del av A-hus service, vilket gör varje hus unikt.

Marknad och Framtid

Med en stabil grund på den svenska marknaden ser A-hus fram emot en framtid där de kan fortsätta att växa och utvecklas. Företagets strävan efter kvalitet och hållbarhet kommer att vara avgörande för dess förmåga att möta framtidens utmaningar inom bostadsbyggande. Med en ökande efterfrågan på miljövänliga bostäder, är A-hus väl positionerat för att ta en ledande roll i branschen.

Samhällsengagemang och Bidrag

Utöver att bygga hus är A-hus engagerat i samhällsprojekt och bidrar till lokal utveckling. Genom att investera i samhällen och främja hållbara byggmetoder bidrar A-hus till en bättre livsmiljö för människor. Deras engagemang sträcker sig från att stödja lokala initiativ till att delta i större projekt som One Tonne Life, vilket visar företagets dedikation till att göra en positiv skillnad.
Denna artikel är även relevant för ämnet Svenskarnas hus.

Slutsats

A-hus symboliserar den svenska traditionen av kvalitet och hållbarhet inom trähusbyggnad. Med en rik historia, ett starkt engagemang för miljön och en förmåga att anpassa sig till kundens behov, står A-hus starkt rustade för att möta framtiden. Som en del av Deromegruppen och med en aktiv roll i hållbarhetsprojekt är A-hus mer än bara ett husföretag; det är en visionär inom hållbart bostadsbyggande.
A-hus är kända för sina hållbara och estetiskt tilltalande trähus som förhöjer boendekvaliteten.