En Pionjär inom Vetenskaplig Förmedling

Teknikens Hus: Ett Vetenskapligt Äventyr i Norr

Teknikens Hus är inte bara en plats för lärande och upptäckter, utan även en pionjär inom vetenskaplig förmedling i Sverige. Beläget på universitetsområdet vid Luleå tekniska universitet på Porsön, är det Sveriges nordligaste science center. Centret, som invigdes den 27 maj 1988, var ett av de första i sitt slag i landet och resultatet av nästan ett decenniums planering och hårt arbete.

Idén till Teknikens Hus uppstod inom den dåvarande Högskolan i Luleå, vilken spelade en avgörande roll i projektets utveckling.

Viktiga Beståndsdelar av Teknikens Hus

 • Interaktiva Utställningar
  • Vetenskapliga experiment
  • Tekniska innovationer
 • Utbildningsprogram
  • Skolprogram för olika åldrar
  • Workshops och föreläsningar
 • Evenemang och Aktiviteter
  • Temadagar
  • Familjeaktiviteter

Fakta om Teknikens Hus

Grundat 1988
Plats Luleå, Sverige
Typ av Center Science Center
Årliga Besökare Data ej tillgänglig
Nära Universitet Luleå tekniska universitet

En Stiftelse som Drivkraft

Teknikens Hus är inte bara en byggnad utan också ett resultat av en samverkan mellan flera viktiga aktörer. Science centret drivs av en stiftelse där stiftarna inkluderar Luleå tekniska universitet, Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Norrbottens län, Luleå kommun, LKAB, SSAB och Vattenfall. Denna breda bas av stöd har varit avgörande för centrets framgång och fortsatta utveckling.

En Magnet för Nyfikna Sinne

Med en utställningsyta på 2300 kvadratmeter är Teknikens Hus en magnet för nyfikna sinnen. Centrets utställningar och aktiviteter lockar årligen över 100 000 besökare, med en stor del av dessa som barn och deras familjer. Detta gör Teknikens Hus till en viktig resurs för utbildning och familjeunderhållning i norra Sverige.
Läs även artikeln Järfälla hus.

Utmärkelser och Globalt Erkännande

Teknikens Hus står inte bara högt i kurs bland sina besökare, utan har också mottagit globala utmärkelser. År 2005 blev centret framröstat till världens bästa av kollegor vid världskonferensen i Rio de Janeiro. Dessutom har Teknikens Hus sedan 2010 kontinuerligt rankats högst i Skolverkets bedömning av landets alla science centers, vilket är ett tecken på dess kvalitet och betydelse för vetenskaplig utbildning.

En Inspirationskälla för Framtidens Innovatörer

Genom att erbjuda en interaktiv miljö där besökare kan lära genom lek och experiment, inspirerar Teknikens Hus nästa generations innovatörer och forskare. Genom att väcka intresse för teknik och naturvetenskap i en tidig ålder, bidrar centret till att forma framtiden för både individer och samhället i stort.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Joakim Lundell hus.

En Resurs för Lokalsamhället och Utbildning

Förutom att vara ett populärt besöksmål, fungerar Teknikens Hus också som en viktig resurs för lokalsamhället och utbildningssektorn. Centret erbjuder skolprogram, workshops och andra utbildningsaktiviteter som är anpassade för att komplettera och berika skolans läroplan.
Teknikens Hus i Luleå är ett upplevelsecentrum som inspirerar till lärande genom interaktiva utställningar om teknik och vetenskap.

Hållbarhet och Framtidssatsningar

I takt med att hållbarhetsfrågor blir alltmer centrala, arbetar Teknikens Hus även med att integrera hållbarhet och miljömedvetenhet i sina utställningar och program. Detta säkerställer att besökarna inte bara lär sig om teknikens möjligheter utan också om dess ansvar gentemot vår planet.

En Värld av Upptäckter i Norrbotten

Teknikens Hus är mer än bara ett museum; det är en värld av upptäckter där varje besök kan leda till nya insikter och förståelse. För dem som bor i Norrbotten eller besöker regionen erbjuder centret en unik möjlighet att utforska vetenskapens och teknikens under på ett lättillgängligt och underhållande sätt.