Husets Historiska Värde – Fataburen som Föregångare till Nutida Förråd

En fatabur är ett historiskt begrepp som beskriver en typ av byggnad eller rum avsedd för förvaring av kläder och värdeföremål. Denna term är synonym med andra benämningar såsom linneförråd, förrådsrum, magasin eller skattkammare.

Ursprunget till ordet fatabur kommer från fornsvenskans ”fat” som betyder kläder eller persedlar, och ”bur” som betyder bod.Dessa byggnader var centrala delar av gårdar och herrgårdar förr i tiden och speglar en tid då man noga värnade om sina ägodelar.

 • Historisk funktion
  • Förvaring av kläder
  • Förvaring av värdeföremål
 • Benämningar
  • Linneförråd
  • Förrådsrum
  • Magasin
  • Skattkammare
 • Byggnadens del i gården
  • Central del av herrgårdar
  • Central del av gårdar
Term Betydelse Synonym
Fatabur Förvaringsplats för kläder och värdeföremål Linneförråd, Förrådsrum, Magasin, Skattkammare
Fat Kläder eller persedlar
Bur Bod

Fataburens Funktion och Säkerhet

Fataburen var ofta en fristående byggnad på större gårdar och var konstruerad för att vara så säker som möjligt mot inbrott och plundring. Detta var nödvändigt då den innehöll gårdens mest värdefulla föremål. I vissa fall utvecklades byggnader med särskilda försvarsfunktioner, inklusive utskjutande loft för att ytterligare skydda egendomen. I folkmun kunde dessa byggnader även kallas för bod eller härbre, vilket visar på en närbesläktad användning i olika landskap.

Bevarade Exempel på Fataburer

Idag finns endast ett fåtal exempel på fataburer med utskjutande loft bevarade. Ett sådant exempel är beläget vid Björkviks herrgård i Östergötland och dateras till senast under 1500-talet. En kopia av denna byggnad har också uppförts på Skansen i Stockholm. Andra exempel inkluderar byggnader vid Bystad herrgård i Närke och Högsjö gård i Södermanland, vilka båda visar på variationer i takkonstruktion och design.

Fataburer Utan Utskjutande Loft

Det finns även bevarade fataburer utan de karaktäristiska utskjutande loften. Dessa kan hittas vid platser som Ånhammar och Stora Ängby, båda från 1600-talet. Dessa byggnader visar på en större variation i fataburens design och användning genom historien. Det är intressant att notera att även förrådsbyggnader uppförda i sten ibland har fått benämningen fatabur, som exempelvis vid Boo slott i Närke.Bostaden erbjuder en trygg hamn för familjen efter en lång dag.

Fataburens Roll i Svensk Byggnadstradition

Fataburen representerar en viktig del av den svenska byggnadstraditionen. Dess funktion som förvaringsplats för värdeföremål och kläder har haft en betydande roll i hur man organiserade livet på en gård. Fataburen är också ett exempel på hur man historiskt sett har anpassat byggnader efter de behov och värderingar som fanns under olika tidsepoker.

Fataburen som Kulturellt Arv

De fataburer som fortfarande står kvar idag är inte bara arkitektoniska reliker utan även bärare av kulturellt arv. De påminner oss om en tid då förvaring och skydd av personlig egendom var av yttersta vikt för överlevnad och välstånd. Att bevara dessa byggnader är därför en viktig del i att upprätthålla och förmedla kunskap om vår gemensamma historia. Läs mer om Rent hus här.

Framtiden för Fataburens Koncept

I dagens samhälle har vi andra lösningar för förvaring, men intresset för fataburens koncept lever kvar. Moderna förrådslösningar och magasin speglar de funktioner som fataburen en gång fyllde. Genom att studera dessa historiska byggnader kan vi få insikter i hur vi kan utveckla våra egna förvaringsmetoder och samtidigt bevara en känsla av tradition och historia.

Slutsats

Fataburen är en fascinerande del av Sveriges byggnadshistoria och ett exempel på hur våra förfäder skapade säkra förvaringsplatser för sina mest värdefulla ägodelar. De återstående exemplaren av dessa byggnader är viktiga kulturella och historiska artefakter som förtjänar att uppmärksammas och bevaras för framtida generationer. Genom att uppskatta och skydda dessa historiska strukturer kan vi föra vidare en del av vårt kulturarv och samtidigt dra lärdomar för framtiden. Läs artikeln om ämnet Folkets hus och parker här.